Kilka słów
o nas

Bezpiecznie Skutecznie


Misją firmy Biochemia Stosowana Sp. z o.o. - właściciela marki i sklepu mazidla.com Bezpiecznie i Skutecznie dla Urody jest propagowanie ideii własnoręcznego sporządzania kosmetyków w warunkach domowych.
Mazidła Bezpiecznie i Skutecznie dla Urody realizują ten cel poprzez:

Edukację

Przygotowywanie i udostępnianie receptur kosmetyków do własnoręcznego sporządzenia w warunkach domowych

Przygotowywanie receptur, konfekcję i sprzedaż Gotowych Zestawów DIY

Sprzedaż surowców, które można stosować zarówno samodzielnie, ale przede wszystkim będących składnikami kosmetyków własnoręcznie sporządzanych w warunkach domowych. Wszystkie oferowane surowce pochodzą od wyselekcjonowanych dostawców, zapewniających najwyższą jakość, bezpieczeństwo a także ekologiczność.

Tytuł projektu: Wzmocnienie konkurencyjności firmy Biochemia Stosowana Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie usług związanych z branżą kosmetyczną
Nr projektu: RPWP.01.05.02-30-0207/18

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy Biochemia Stosowana Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych nowych i udoskonalonych usług, dzięki inwestycji w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Planowane efekty:
-Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1 szt.
-Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje - 1 szt.
-Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) - 172 770 PLN
-Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy - 1 szt.
-Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku - 1 szt.
-Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw - 1 szt.

Wartość projektu: 272 445,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 99 675,00 PLN

Fundusze Europejskie